ทริปการเดินทางปะเที่ยวกัน

ทริปไปเที่ยว: กรุงเทพ – อุดรธานี 1 day trip เที่ยวเองแบบไม่มีรถส่วนตัว

เส้นทาง: กรุงเทพมหานคร – อุดรธานี
ระยะเวลา: 1 วัน (One Day Trip)
วันที่เดินทาง: 18 ธันวาคม 2561
แผนการเดินทาง:

เวลา รายละเอียด
07.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
09.00 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เที่ยวบิน FD3352 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
10.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี (โดนรถเช่าพร้อมคนขับ) มุ่งหน้าสู่คำชะโนด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ระหว่างทางมีร้านอาหารมากมายสามารถแวะทานก่อนได้ ใช้เวลาทาน ประมาณ 30 นาที
12.40 น. ถึงคำชะโนด (อ่านรีวิวฉบับเต็ม จิ้มเลย)
14.00 น. ออกจากคำชะโนด มุ่งหน้าสู่ วัดสระมณี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที
15.20 น. ถึงวัดสระมณี (อ่านรีวิวฉบับเต็ม จิ้มเลย)
16.00 น. ออกจากวัดสระมณี มุ่งหน้าสู่ วัดโพธิสมภรณ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
16.30 น. ถึงวัดโพธิสมภรณ์ (อ่านรีวิวฉบับเต็ม จิ้มเลย)
17.30 น. ออกจากวัดวัดโพธิสมภรณ์ มุ่งหน้าสู่ หนองประจักษ์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
17.40 น. ถึงหนองประจักษ์ (อ่านรีวิวฉบับเต็ม จิ้มเลย)
18.00 น. ออกจากหนองประจักษ์ มุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
18.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี แวะหาของฝากและหาอาหารทานภายในสนามบิน
22.25 น. ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เที่ยวบิน FD3357 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที
23.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดการเดินทาง

พระอาทิตย์ขึ้น สนามบินดอนเมือง
พระอาทิตย์ขึ้น สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น 07.30 น. ที่ท่าอากาศยานนานนาชาติดอนเมือง เดินชมวิวยามเช้าตอนอาทิตย์ขึ้น ได้วิวสวย ๆ พร้อมเครื่องบิน

เวลา 09.00 น. ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้ว โดยเที่ยวบิน FD3352 ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

ภาพเครื่องบินกำลังลง
ภาพเครื่องบินกำลังลง

เวลา 10.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

เราได้เลือกบริการรถเช่าพร้อมคนขับของ รถเช่าอุดรธานี Gno168 Car Rental

เวลา 10.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี โดยระหว่างทางมีแวะรับประทานอาหารและซื้อบายศรี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทางและแวะทานข้าว

คำชะโนด
คำชะโนด

เวลา 12.40 น. ถึงคำชะโนด ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแรกของเราในวันนี้ (ดูรีวิวคำชะโนด ฉบับเต็มจิ้มที่นี่) เพื่อมากราบไหว้ขอพรและแก้บน ถือเป็นสิ่งศักสิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวอุดรธานีให้ความเคารพนับถือ และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวและกราบไหว้ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมเลยทีเดียว

เวลา 14.00 น. ออกเดินทางจากคำชะโนด เพื่อมุ่งหน้าสู่ วัดสระมณี

วัดสระมณี อุดรธานี
วัดสระมณี อุดรธานี

เวลา 15.20 น. ถึงวัดสระมณี (ดูรีวิว วัดสระมณี ฉบับเต็มจิ้มที่นี่) เป็นวัดที่กำลังบูรณะอยู่ ซึ่งทางเรามาที่นี่โดยบังเอิญ เพราะไกด์ที่เป็นคนขับรถแนะนำมา บอกว่าคนรู้จักที่นี่น้อยแต่เป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งเลยทีเดียว

เวลา 16.00 น. ออกเดินทางจากวัดสระมณี มุ่งหน้าสู่ วัดโพธิสมภรณ์

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

เวลา 16.30 น. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากวัดสระมณีก็มาถึงวัดโพธิสมภรณ์ (อ่านรีวิว วัดโพธิสมภรณ์ ฉบับเต็มจิ้มที่นี่) เป็นสถานที่ตั้งพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมไปถึงอัฐิของเกจิอาจารย์มากมายเช่น อัฐิธาตุหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นต้น

เวลา 17.30 น. ออกเดินทางจาก วัดโพธิสมภรณ์ มึ่งหน้าสู่หนองประจักษ์

เป็ดเหลือง หนองประจักษ์
เป็ดเหลือง หนองประจักษ์

เวลา 17.40 น. ใช้เวลาเพียง 10 นาที ก็ถึงยังหนองประจักษ์ (อ่านรีวิวฉบับเต็มของหนองประจักษ์ จิ้มที่นี่) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมืองอุดรธานี มีทางวิ่งรอบสระน้ำขนาดใหญ่ ที่สำคัญยังมีเป็ดเหลืองซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

เวลา 18.00 น. ออกเดินทางจากหนองประจักษ์ กลับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

เวลา 18.15 น. ใช้เวลาเพียง 15 นาทีก็ถึงสนามบินแล้ว แวะหาอะไรอร่อย ๆ ทานและหาของฝากพากลับกรุงเทพมหานครกัน ของฝากขึ้นชื่อของที่นี่จะเป็น แหนมเนือง ซึ่งสามารถหื้วขึ้นเครื่องได้ โดยเมื่อไปซื้อที่ร้าน ทางร้านจะถามเราว่านั่งของสายการบินอะไร เขาจะบอกว่าสายการบินนั้น ๆ เอาขึ้นได้กี่ชุด เช่นแอร์เอเชีย เอาขึ้นได้ประมาณ 4 ชุด

เวลา 22.25 น. ได้เวลาที่จะต้องบอกลาอุดรธานีแล้ว ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี เที่ยวบิน FD3357 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที

เวลา 23.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

จำนวนผู้เดินทางทั้งหมด: 2 ท่าน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รายละเอียด ราคา
ค่ารถ Taxi จากบ้าน – ดอนเมือง 300 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบิน 3,309.60 บาท
ค่าเช่ารถพร้อมคนขับ 1,200 บาท
ค่าน้ำมัน 400 บาท
ค่าบายศรี 999 บาท
ค่ากาแฟ 50 บาท
ค่าของฝากแนมเนือง 4 ชุด ๆ ละ 170 บาท 680 บาท
ค่าอาหารในสนามบินอุดรธานี 400 บาท
ค่ารถ Taxi ดอนเมือง – บ้าน 300 บาท
รวมทั้งหมด 7,638.60 บาท
เฉลี่ยต่อ 1 คน 3,819.30 บาท

**รถเช่าใช้บริการของ **

รถเช่าอุดรธานี Gno168 Car Rental
รถเช่าอุดรธานี Gno168 Car Rental

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button