ปะเที่ยวกันสถานที่ท่องเที่ยว

พาเที่ยว: พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

ตะลุยเมืองอุดรกันดีกว่า อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดอุดรธานี วันนี้ ปะเที่ยวกัน.com จะมาแนะนำสถานที่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดอุดรธานี นั่นก็คือ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ภายในวัดโพธิสมภรณ์

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี
พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในวัดโพธิสมภรณ์ จัดสร้างเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญ ศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชน

พระระเบียงพัชรกิตติยาภา
พระระเบียงพัชรกิตติยาภา

ชั้น 1 เริ่มกันที่ พระระเบียงพัชรกิตติยาภา แบ่งด้วยกันเป็นทั้งหมด 4 ห้อง

 • ห้องที่ 1 ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี)
 • ห้องที่ 2 ประดิษฐาน พระพุทธกิติธรรมญาณ พระพุทธรูปประจำวันประสูตรของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
 • ห้องที่ 3 ห้องจัดแสดง ประวัติวัดโพธิสมภรณ์ ประวัติการสร้างพระบรมธาตุธรรมเจดีย์
 • ห้องที่ 4 ห้องจัดแสดง รายนามคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้าง รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
พระพุทธกิติธรรมญาณ
พระพุทธกิติธรรมญาณ
ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
ห้องจัดแสดงพระกรณียกิจ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา
ห้องจัดแสดง ประวัติวัดโพธิสมภรณ์
ห้องจัดแสดง ประวัติวัดโพธิสมภรณ์
 รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
พระระเบียง 98 ปี อุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)
พระระเบียง 98 ปี อุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป)

ชั้นที่ 1 ส่วนที่ 2 จะเป็น พระระเบียง 98 ปี อุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) จัดแสดงประวัติโดย่อ ของพระบูรพาจารย์ โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังนี้

ด้านซ้าย จัดแสดง ประวัติสังเขป และคติธรรม พระบูรพาจารย์ จำนวน 8 องค์

 • พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (หลวงปู่มหาจันทร์ สิริจันโท)
 • หลวงปู่เสาร์กันตสีโล
 • หลวงปู่มั่นภูริทัตโต
 • พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)
 • พระญาณวิศิษฎ์สมิทธีราจารย์ (หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม)
 • พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญยาพโล
 • พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)
 • หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม

ด้านขวา จัดแสดง ประวัติสังเขป และคติธรรม พระบูรพาจารย์ จำนวน 9 องค์

 • พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)
 • หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
 • หลวงปู่หลุย จันทสาโร
 • หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
 • หลวงปู่กงมา จิรปุญโณ
 • พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
 • พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 • พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร(พระอาจารย์วัน อุตตโม)
 • พระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ

ตรงกลาง แสดงรูปเหมือนของ บูรพาจารย์ทั้งหมด 17 องค์

รูปเหมือนของ บูรพาจารย์ทั้งหมด 17 องค์
รูปเหมือนของ บูรพาจารย์ทั้งหมด 17 องค์
รูปเหมือนของ บูรพาจารย์ทั้งหมด 17 องค์
รูปเหมือนของ บูรพาจารย์ทั้งหมด 17 องค์
รูปเหมือนของ บูรพาจารย์ทั้งหมด 17 องค์
รูปเหมือนของ บูรพาจารย์ทั้งหมด 17 องค์

นอกจากนี้ยังมีศาลาจัดแสดงอีก 4 ศาลากระจายอยู่ตามแต่ละมุมรอบ ๆ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์

 • ศาลารูปเหมือน พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ) วัดป่าบ้านตาด
 • ศาลารูปเหมือน หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
 • ศาลารูปเหมือน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
 • ศาลารูปเหมือน หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม
 
ศาลารูปเหมือน พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ) วัดป่าบ้านตาด
ศาลารูปเหมือน พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ) วัดป่าบ้านตาด
ศาลารูปเหมือน พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ) วัดป่าบ้านตาด
ศาลารูปเหมือน พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ) วัดป่าบ้านตาด
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร

ชั้น 2 ด้านนอกผนังกรุด้วยหินแกรนิต จารึกพุทธโอวาท และ คติธรรมหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล,หลวงปู่มั่นภูริทัตโต บานประตูไม้สัก แกะสลักเรื่องราว เทวดาอารักขาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

พระพุทธชินราชจำลอง,พระพุทธมหามณีศรีรัตน์อุดมญาณโมลี(พระแก้วมรกตจำลอง),พระพุทธสิหิงค์จำลอง
พระพุทธชินราชจำลอง,พระพุทธมหามณีศรีรัตน์อุดมญาณโมลี(พระแก้วมรกตจำลอง),พระพุทธสิหิงค์จำลอง

ภายในชั้น 2 จะพบกับ พระพุทธชินราชจำลอง,พระพุทธมหามณีศรีรัตน์อุดมญาณโมลี(พระแก้วมรกตจำลอง),พระพุทธสิหิงค์จำลอง รูปเหมือนและอัฐิธาตุของ หลวงปู่เสาร์กันตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้ได้กราบไหว้ขอพร

อัฐิธาตุหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
อัฐิธาตุหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล
อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
แผนผังชั้น 2
แผนผังชั้น 2
บันได้ทางขึ้นไปชั้น 3
บันได้ทางขึ้นไปชั้น 3

เมื่อเดินไปยังทางด้านหลัง จะพบกับบันได สามารถขึ้นไปยังชั้น 3 ได้

จิตรกรรมที่ประตู
จิตรกรรมที่ประตู
จิตรกรรมฝาผนังด้านบน
จิตรกรรมฝาผนังด้านบน
จิตรกรรมฝาผนังด้านบน
จิตรกรรมฝาผนังด้านบน

ชั้น 3 โดยรอบนอกอาคารกรุด้วยหินแกรนิต จารึกพุธโอวาท และ ทศบารมี บานไม้แกะสลักเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ

พระธรรมธาตุเจดีย์
พระธรรมธาตุเจดีย์

ภายในชั้น 3 จะพบกับจิตรกรรมฝาผนังด้านบนโดยรอบทั้งชั้น ภาพจิตรกรรมแสดงถึงสังเวชนียสถานทั้ง4 และ พระพุทธรูปสำคัญ 4 องค์  และเป็นที่ประดิษฐาน พระธรรมธาตุเจดีย์ ซึ่งอยู่ตรงกลางห้อง มีความสูง 5.4 เมตร ภายในบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ และพระธรตุอรหันตสาวก

คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
คำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
แผนผังชั้น 3
แผนผังชั้น 3
บรรยากาศภายในวัด
บรรยากาศภายในวัด
บรรยากาศภายในวัด
บรรยากาศภายในวัด
บรรยากาศภายในวัด
บรรยากาศภายในวัด

เป็นอย่างไรกับบ้างครับกับพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ หากเพื่อน ๆ คนไหนสนใจลองแวะมาไหว้พระขอพรกันได้นะครับ

แผนที่พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์

ฝากกด Like Page / IG / Youtube เพื่อเป็นกำลังใจในการไปรีวิวที่อื่น ๆ ด้วยนะครับ ทริปต่อไปจะพาไปไหนกัน คอยติดตามกันด้วยะครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button