เกร็ดเที่ยว
ความนิยม

รู้หรือไม่: หากเครื่องบินดีเลย์ เราจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง

เมื่อเดินทางด้วยเครื่องบินในประเทศไทยและเป็นเส้นทางการบินภายในประเทศ ก็ย่อมมีความคุ้มครอง เมื่อเที่ยวบินมาความล่าช้า หรือดีเลย์ ปะเที่ยวกัน.com จะมาบอกว่าผู้โดยสารจะได้สิทธิ์อะไรบ้างเมื่อเที่ยวบินล่าช้า

 1. ล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
  • จัดหาเครื่องดื่มให้แก้ผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารให้แก่ผู้โดยสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • คืนค่าโดยสาร หากผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อ
 2. ล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
  • ได้เหมือนข้อที่ 1
  • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจัดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสารหรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 3. ล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
  • ได้เหมือนข้อที่ 2
  • จ่ายค่าชดเชยจำนวน 600 บาทให้แก่ผู้โดยสาร

**เฉพาะผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ**

แล้วในต่างประเทศละเขามีการชดเชยกันอย่างไร มาดูตัวอย่างในสหภาพยุโรปหรือ EU กันว่าเขาชดเชยให้อย่างไร

 1. ล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
  • สายการบินต้องจัดหาอาหารและเครื่องดื่มโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • สายการบินต้องจัดหาอุปกรณ์สื่อสารเช่น โทรศัพท์ หรือ Email ให้แก้ผู้โดยสาร
  • สายการบินต้องจัดหาที่พักในกรณีเครื่องดีเลย์ข้ามคืน พร้อมรถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรม
 2. ล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง
  • ได้ตามข้อ 1.
  • สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ดังนี้
   • 3 ชั่วโมงขึ้นไป
    • ระยะทางน้อยกว่า 1,500 กิโลเมตร เรียกค่าชดเชยได้ 250 ยูโร (9,400 บาท)
    • ระยะทาง 1,500 – 3,500 กิโลเมตร เรียกค่าชดเชยได้ 400 ยูโร (15,000 บาท)
    • ระยะทางมากกว่า 1,500 กิโลเมตร และยังอยู่ใน EU เรียกค่าชดเชยได้ 400 ยูโร (15,000 บาท)
   • 3 – 4 ชั่วโมง
    • ระยะทาง 3,500 กิโลเมตรขึ้นไป เส้นทางระหว่าง EU กับ นอก EU เรียกค่าชดเชยได้ 300 ยูโย (11,250 บาท)
   • 4 ชั่วโมงขึ้นไป
    • ระยะทาง 3,500 กิโลเมตรขึ้นไป เส้นทางระหว่าง EU กับ นอก EU เรียกค่าชดเชยได้ 600 ยูโย (22,500 บาท)
 3. ล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง
  • คืนเงินเต็มจำนวนสำหรับเที่ยวบินนี้
  • คืนเงินเต็มจำนวนสำหรับเที่ยวบินอื่นแม้ผู้โดยสารไม่ได้จองไว้ด้วยกัน เช่นเที่ยวบินไปกลับ
  • ได้รับบัตรโดยสารเพื่อนเดินทางกลับไปยังจุดเริ่มต้น
  • จัดหาอาหารเครื่องดื่ม
  • จัดหาอุปรกณ์สื่อสาร
  • จัดหาที่พักพร้อมรถรับส่ง
  • เรียกค่าชดเชยได้สูงสุด 600 ยูโร (22,500 บาท)
 4. เที่ยวบินถูกยกเลิก
  • คืนเงินเต็มจำนวน รวมไปถึงเที่ยวบินอื่นที่ไม่ได้ถูกจองรวมกัน เช่นเที่ยวบินไป หรือกลับ
  • จัดหาเที่ยวบินทดแทนที่จะนำผู้โดยสารไปปลายทาง ในระหว่างที่รอเที่ยวบินทดแทน ผู้โดยสารยังจะได้รับ อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์สื่อสาร และที่พักหากเที่ยวบินทดแทนล่าช้าข้ามคืน พร้อมรถรับส่ง
  • ช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย หากเที่ยวบินที่ยกเลิกมีการล่าช้ามากกว่า 2 ชั่วโมง
  • ค่าชดชเย หากเที่ยวบินทดแทนมีการล่าช้ามากกว่า 2 ชั่วโมง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button