ข่าวท่องเที่ยว/กินข่าวประชาสัมพันธ์

ขึ้นรถไฟฟ้าฟรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562

3 ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในประเทศไทย เปิดให้ผู้โดยสารเดินทางได้ฟรีในวันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)(BEM)

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 โดยยกเว้นค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล หรือ MRT สายสีน้ำเงิน (สถานีเตาปูน -สถานีหลักสอง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม หรือ MRT สายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน ) ในวันพฤหสับดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตลอดระยะเวลาการให้บริการ
นอกจากนี้รฟม. ได้จัดให้บริการที่จอดรถฟรีทุกอาคารและลานจอดรถ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ ประชาชนที่จะเดิน ทางเข้าร่วมงานในวัน ดัง กล่าว ได้แก่ MRT สายสีน้ำเงิน อาคารจอดแล้วจร จํานวน 4 แห่ง บริเวณ สถานีลาดพร้าว,สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,สถานีหลักสองและลานจอดแล้วจรจํานวน 9 แห่งบริเวณ สถานีรัชดาภิเษก, สถานีห้วยขวาง, สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, สถานีพระราม 9, สถานีเพชรบุรี, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสถานีสามย่าน

รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงจํานวน 4 แห่ง บริเวณสถานีคลองบางไผ่ , สถานีสามแยกบางใหญ่, สถานีบางรักน้อยท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี 1

ในโอกาสนี้รฟม. และ BEM ขอเชิญชวนประชาชนที่ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จร่วมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงกัน และเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหรือรถไฟฟ้า MRTไ ปยังจุดเฝ้ารับเสด็จตลอดแนวเส้นทางการเสด็จพระราชดําเนินฯ

นอกจากนี้ รฟม.ได้จัดให้บริการที่จอดรถฟรีทุกอาคารและลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว ดังนี้

สายสีน้ำเงิน จำนวน 13 แห่ง ได้แก่
1) อาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว จอดได้ 2,200 คัน
2) อาคารจอดแล้วจรสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จอดได้ 205 คัน
3) อาคารจอดแล้วจรสถานีหลักสอง (อาคาร 1 ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าท่าพระ) จอดได้ 653 คัน
4) อาคารจอดแล้วจรสถานีหลักสอง (อาคาร 2 ฝั่งขาออก มุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย 4) จอดได้ 348 คัน
5) ลานจอดแล้วจรสถานีรัชดาภิเษก จอดได้ 75 คัน
6) ลานจอดแล้วจรสถานีห้วยขวาง จอดได้ 73 คัน
7) ลานจอดแล้วจรสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ลาน 1) จอดได้ 30 คัน
8) ลานจอดแล้วจรสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษก ซอย 6) จอดได้ 106 คัน
9) ลานจอดแล้วจรสถานีพระราม 9 จอดได้ 50 คัน
10) ลานจอดแล้วจรสถานีเพชรบุรี จอดได้ 54 คัน
11) ลานจอดแล้วจรสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จอดได้ 79 คัน
12) ลานจอดแล้วจรฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จอดได้ 42 คัน
13) ลานจอดแล้วจรสถานีสามย่าน จอดได้ 32 คัน

ทั้งนี้สามารถติด ตามรายละเอียดและสอบถามข้อมลู เพิ่มเติม ได้ที่ Call Center รฟม.โทร. 0 2716 4044 หรือศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการฟรีแก่ประชาชนในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่จะเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ และเข้าชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเข้าเฝ้าฯรับเสด็จ และเข้าชมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริษัทจึงเปิดให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ฟรีในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 24.00 น. โดยประชาชนสามารถขอรับคูปองเดินทางฟรีได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำสถานีบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , Airport Rail Link และ Twitter : Airport Rail Link

BTS

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง (BTSGIF) อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จ และเข้าชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้

โดยบริษัทฯ จะจัดให้บริการรถไฟฟ้า BTS และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ฟรี ตลอดระยะเวลาให้บริการ
บริษัทฯ ขอเชิญชวนประชาชน เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ โดยประชาชนสามารถเดินทางรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดเส้นทางสายสุขุมวิท ตั้งแต่สถานี ม.เกษตรศาสตร์ – สถานีเคหะฯ และสายสีลม ตั้งแต่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ – สถานีบางหว้า และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.

โดยผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS และรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT สามารถกดรับบัตรโดยสารฟรีได้ทุกสถานี หรือรับบัตรฟรีที่ห้องจำหน่ายตั๋ว สำหรับผู้ใช้บัตรแรบบิทแบบเติมเงิน ระบบจะไม่ตัดเงินในวันดังกล่าว ส่วนผู้โดยสารที่ใช้บัตรแรบบิทประเภทเติมจำนวนเที่ยว ต้องกดรับบัตรโดยสารเที่ยวเดียวจากตู้จำหน่ายบัตร หรือรับบัตรฟรีที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button