ปะเที่ยวกันสถานที่ท่องเที่ยว

“วังสามเซียน” สักการะเจ้าแม่กวนอิมบนเขาสูง

วังสามเซียน พัทยา ตั้งอยู่บนเขาพระตำหนัก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นสวนสาธารณะสำหรับแสดงศิลปะความเป็นมาของคนจีน โดยคณะสามเซียน ประกอบด้วย ฮก ลก ซิ่ว ที่ได้รับการยกย่องและนับถือ จากชาวจีนเป็นอันมาก โดยความหมายของ “ฮก” หมายถึงบุญวาสนา อำนาจ เกียรติยศ “ลก” หมายถึง โชคลาภและ ความมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ และ “ซิ่ว” หมายถึง อายุที่ยืนยาว

วังสามเซียน
วังสามเซียน

วังสามเซียนแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกลางสระน้ำ ซึ่งถือว่าปฏิบัติตามหลักการฮวงจุ้ยได้ดี ซึ่งเราสามารถกราบไหว้ และขอพรเจ้าแม่กวนอิมได้ด้วย โดยมีจุดจำหน่าย ธูป เทียนและของบูชา ภายในบริเวณศาลาเจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม กลางสระน้ำ
เจ้าแม่กวนอิม กลางสระน้ำ
ด้านในศาลาเจ้าแม่กวนอิมกลางสระน้ำ
ด้านในศาลาเจ้าแม่กวนอิมกลางสระน้ำ

เมื่อเดินเข้ามาด้านในศาลาพระโพธิสัตว์กวนอิมแล้ว สามารถซื้อธูปจำนวน 3 ดอก ราคา 20 บาท แล้วนำมาจุดโดยใช้พระคาถาเจ้าแม่กวนอิม

จุดธูปจำนวน 3 ดอก
จุดธูปจำนวน 3 ดอก
คาถาเจ้าแม่กวนอิม
คาถาเจ้าแม่กวนอิม

ถัดไปจะเป็นระฆังแห่งคุณธรรม ซึ่งเลียนแบบมาจากระฆังใหญ่ยุคราชวงศ์หมิง มีขนาดสูง 157 เซ็นติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 93 เซ็นติเมตร น้ำหนัก 990 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมื่อเคาะระฆังนี้จะทำให้มีเสียงก้องกังวานไปทั่วปฐพี

ระฆังแห่งคุณธรรม
ระฆังแห่งคุณธรรม

ตรงข้ามกับระฆังแห่งคุณธรรม จะเป็น วิหารนักปราชญ์เหล่าจือ นักปราชญ์เหล่าจือ เป็นผู้มีความรู้ มีความคิดความอ่านที่กว้างไกล เกิดในสมัยชุนซิว และเป็นต้นกำเนิดของลัทธิเต๋า

วิหารนักปราชญ์เหล่าจือ
วิหารนักปราชญ์เหล่าจือ

ถัดไปจะเป็น ศาลเจ้านักรบกวนอู กวนอู เดิมมีนามว่า “อี้” หรือ “หยุนฉาง” อยู่ช่วงปลายราชวงศ์ฮั่น เป็นนักรบที่มีความกล้าหาญ อีกทั้งฉลาดรอบรู้ ที่สำคัญยังเป็นนักรบที่มีคุณธรรม ซึ่งกวนอูได้สาบานเป็นพี่น้องร่วมกับเล่าปี่ และเตียวหุย โดยร่วมกันฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น โดยในสมัยรายวงศ์หมิงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าครองแผ่นดิน และใราชวงศ์ชินได้รับการขานนามเป็น พระเจ้ากวนอูมหาราช โดยด้านหนัาศาลเจ้านักรบกวนอู ยังมีสิงห์แกะสลักวางไว้ทั้งสองฝั่งของศาลอีกด้วย

ศาลเจ้านักรบกวนอู
ศาลเจ้านักรบกวนอู
นักรบกวนอู
นักรบกวนอู
ป้ายข้อมูล ศาลเจ้านักรบกวนอู
ป้ายข้อมูล ศาลเจ้านักรบกวนอู
อาวุธของนักรบกวนอู
อาวุธของนักรบกวนอู

 

เดินกลับออกไปหน่อยไปอีกฝั่งหนึ่งบ้าง เริ่มต้นที่ พระถังซัมจั๋ง พร้อมลูกศิษย์ ซึ่งได้แก่ ซุนหงอคง (เห้งเจีย) จูปาเจี้ย (ตือโป๊ยก่าย) และ ซาเซิง (ซัวเจ๋ง) เดินทางไปยัง โว่หลงกัง (โงลังกั๋ง) เพื่ออันเชิญขงเบ้งให้ลงจากดอย เพื่อมากอบกู้ราชวงศ์ฮั่น

พระถังซัมจั๋ง พร้อมลูกศิษย์
พระถังซัมจั๋ง พร้อมลูกศิษย์
พระถังซัมจั๋ง พร้อมลูกศิษย์
พระถังซัมจั๋ง พร้อมลูกศิษย์
อัญาเชิญขงเบ้ง เพื่อกอบกู้ราชวงศ์ฮั่น
อัญาเชิญขงเบ้ง เพื่อกอบกู้ราชวงศ์ฮั่น

ถัดไปจะเป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นเทพเจ้าที่จะช่วยบันดาลให้มีทรัพย์สินมั่นคง ทั้งหารเงิน หุ้น สมบัติ และทรัพย์สินต่าง ๆ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ป้าย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ป้าย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ภูเขาเงิน ภูเขาทอง
ภูเขาเงิน ภูเขาทอง

ถัดไปจะเป็น ศาลเจ้าฮกลกซิ่ว เป็นคณะสามเซียน เป็นคณะเทวดาที่ได้รับการยกย่องของชาวจีนมาช้านาน โดย เซียนฮก เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคชัยและมั่งมี เซียนลก เป็นสัญลักษณ์แห่งยศศักดิ์ เซียนซิ่ว เป็นสัญลักษณ์แห่งอายุวัฒนะ

ศาลเจ้าฮกลกซิ่ว
ศาลเจ้าฮกลกซิ่ว
ด้านในศาลเจ้าฮกลกซิ่ว
ด้านในศาลเจ้าฮกลกซิ่ว
ศาลเจ้าฮกลกซิ่ว
ศาลเจ้าฮกลกซิ่ว
ด้านหน้าศาลเจ้าฮกลกซิ่ว
ด้านหน้าศาลเจ้าฮกลกซิ่ว

เดินถัดออกไปจะเป็นกำแพงภาพ 24 ยอดกตัญญู ที่แสดงความกตัญญูของชาวจีนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้ถ่ายทอดออกมา 24 เรื่อง เป็นกำแพงแนวยาวเรียงตัวเรื่อย ๆ ตามกำแพงของวังสามเซียน

กำแพงภาพ 24 ยอดกตัญญู
กำแพงภาพ 24 ยอดกตัญญู
 1. กตัญญูสะเทือนฟ้า
 2. ชิมยาด้วยตนเอง
 3. กัดนิ้วเรียกบุตร
 4. แบกข้าวสาร 100 ลี้
 5. แม่เลี้ยงใจลำเอียง
 6. รีดนมกวางรักษาบุพการี
 7. แสร้งทำตัวเป็นเด็ก
 8. ขายตัวฝังศพพ่อ
 9. สลักรูปพ่อแม่บูชา
 10. แบกมารดาหนีภัย
 11. ขโมยส้มฝากแม่
 12. ฝังลูกเพื่อแม่
 13. พัดที่นอนให้บิดา
 14. เก็บผลหม่อนเลี้ยงมารดา
 15. ตักน้ำไกลบ้าน
 16. แม่จ๋าไม่ต้องกลัว
 17. น้ำนมไม่สูญเปล่า
 18. จับปลาในบึงน้ำแข็ง
 19. ล่อยุงให้พ่อหลับ
 20. แรงกตัญญูสยบเสือ
 21. หาหน่อไม้นอกฤดู
 22. ชิมอุจจาระบิดา
 23. ลาออกตามหามารดา
 24. เทกระโทนด้วยตัวเอง
ห้องเรียนสมัยขงจื้อ
ห้องเรียนสมัยขงจื้อ
ห้องเรียนสมัยขงจื้อ
ห้องเรียนสมัยขงจื้อ
ภายในห้องเรียนสมัยขงจื้อ
ภายในห้องเรียนสมัยขงจื้อ

ถัดไปจะเป็น ห้องเรียนสมัยขงจื้อ ซึ่งเป็นการจำลองห้องเรียนสมัยขงจื้อเอาไว้ และเป็นจุดที่มีวิวที่สวยงามได้มองเห็นเมืองพัทยาได้จากมุมไกลอีกด้วย

สวนจงซาน
สวนจงซาน
สวนจงซาน
สวนจงซาน
สวนจงซาน
สวนจงซาน

เดินลงไปตามทางจะเป็น สวนจงซาน ซึ่งเป็นสวนที่มีประวัติและรูปปั้นของ ดร.ซุน ยัตเซ็น ซึ่ง เป็นนักประชาธิปไตยและนักปฏิวัติ ผู้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “บิดาของชาติ” ในสาธารณรัฐจีน และ “ผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตย” ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

รูปปั้น ดร.ซุน ยัตเซ็น
รูปปั้น ดร.ซุน ยัตเซ็น

แผนที่วังสามเซียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button